Please enable JS

I. PRODUCTEN OMGEVINGSWET:

gemeente Barneveld

- roadmap voor ontwikkeling omgevingsplan
- Basisopleiding Omgevingsplan | Atelier omgevingsplan Barneveld
- opbouw prototype-omgevingsplan als basis voor stapsgewijs volwaardig maken van Omgevingsplan Barneveld
- advisering over volwaardig maken

gemeente Drimmelen

- opzet raamwerk en prototype van Omgevingsplan Drimmelen
- practicums over maken van omgevingsplan
- projectleiding Omgevingsplan Drimmelen

gemeente Echt-Susteren

- projectleiding bewustwordingsproces Omgevingswet 
- inleidende cursussen Omgevingswet
- advisering over GKM in structuurvisie in licht van komende Omgevingswet

gemeente Maasgouw

- adviesnotitie over verschillen Omgevingswet en voorgaande wetgeving
- presentatie Omgevingswet voor gemeenteraad (samen met Rho Adviseurs)

Movares, advies- en ingenieursbureau

- advisering over diverse projecten w.o. PHS Alkmaar-Amsterdam en PHS Amsterdam-Centraal
- masterclasses in Atelier projectbesluit Movares voor planologen en projectleiders

provincie Noord-Brabant

- advisering over project Verlegging N605 bij Volkel en over omgevingsplan voor dat project van gemeente Maashorst (samen met Movares)

provincie Overijssel

- projectbesluit Duurzaamheidsroute A35 (samen met Movares)
- masterclass in Atelier projectbesluit Overijssel [gepland]

gemeente Pekela

- opzet van Omgevingsplan Pekela
- practicums over maken van omgevingsplan
- projectleiding Omgevingsplan Pekela

gemeente Roosendaal

- deelname programmateam
- Basisopleiding Omgevingsplan | Atelier omgevingsplan Roosendaal
- opbouw prototype-omgevingsplan als basis voor stapsgewijs volwaardig maken van Omgevingsplan Roosendaal

gemeente Voorschoten

- deelname programmateam (via Werkorganisatie Duivenvoorde)
- impactanalyse Omgevingswet en roadmap
- Basisopleiding Omgevingsplan | Atelier omgevingsplan Voorschoten
- Basisopleiding Uitvoering VTH-taken | Atelier uitvoering VTH-taken Voorschoten
- opbouw prototype-omgevingsplan (eerste aanzet)

gemeente Wassenaar

- deelname programmateam (via Werkorganisatie Duivenvoorde)
- impactanalyse Omgevingswet en roadmap
- Basisopleiding Omgevingsplan | Atelier omgevingsplan Wassenaar
- Basisopleiding Uitvoering VTH-taken | Atelier uitvoering VTH-taken Wassenaar
- opbouw prototype-omgevingsplan (eerste aanzet)

gemeente Westland

- deelname programmateam
- impactanalyse Omgevingswet met roadmap
- Basisopleiding Omgevingsplan | Atelier omgevingsplan Westland
- Basisopleiding Uitvoering VTH-taken | Atelier uitvoering VTH-taken Westland
- opbouw prototype-omgevingsplan (eerste aanzet)
- masterclasses als verdieping op Basisopleiding Omgevingsplan

II. ALGEMENE ADVIEZEN OMGEVINGSWET:

gemeente Berkelland

advisering via presentatie

gemeente Borsele

advisering via presentatie

gemeente Dalfsen

advisering via presentatie

Dé6-gemeenten (via gemeente Roosendaal)

advisering via presentatie

gemeente Drimmelen

advisering via presentatie

gemeente Haaksbergen

advisering via presentatie

gemeente Geertruidenberg

advisering via presentatie

gemeente Kapelle

advisering via presentatie

gemeente Leudal

advisering via presentatie

gemeente Montferland

advisering via presentatie

gemeente Neder-Betuwe

advisering via presentatie

gemeente Noordwijk (toen: gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout)

advisering via presentatie

gemeente Reimerswaal

advisering via presentatie

gemeente Roerdalen

advisering via presentatie

gemeente Sliedrecht

advisering via presentatie

gemeente Staphorst

advisering via presentatie

gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten)

advisering via presentatie

gemeente Vlissingen

advisering via presentatie

gemeente West Betuwe (toen: gemeente Lingewaal)

advisering via presentatie

gemeente West Betuwe (toen: gemeente Neerrijnen)

advisering via presentatie

gemeente Zwartewaterland

advisering via presentatie

III. BESTEMMINGSPLANNEN EN ANDERE RUIMTELIJKE PLANNEN:

BPD Ontwikkeling (Zuid-West), Delft

- ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor appartementsgebouw in bestemmingsplan Duingeest (gemeente Westland)
- bestemmingsplan Duingeest, eerste herziening (gemeente Westland)

gemeente Capelle aan den IJssel

bestemmingsplan Bermweg 370

gemeente Dijk en Waard (toen: gemeente Heerhugowaard)

bestemmingsplan Alton-II (via architect)

gemeente Geertruidenberg

algemeen:
- ondersteuning op vakgebieden planologie en omgevingsrecht
begeleiding ruimtelijke plannen van derden (niet-limitatief):
- vergroten geluidszone voor bestemmingsplan Bedrijventerrein Pontonnier, incl. zonebeheersplan en nieuw bestemmingsplan)
- project Afronding Heereland
- bestemmingsplan Veegplan

gemeente Krimpenerwaard (toen: gemeente Nederlek)

algemeen:
- advisering over bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen
productie ruimtelijke plannen:
- beeldkwaliteitsplan Voorstraat e.o.
- bestemmingsplan Binnenterrein (Krimpen aan de Lek)
- bestemmingsplan Centrum Krimpen aan de Lek
- bestemmingsplan Dorpskernen
- bestemmingsplan IHC- en Stoommolenterrein
- bestemmingsplan Landschapselement
- bestemmingsplan Volkstuinen
- uitwerkingsplan Tussen Dijk en Bakwetering

gemeente Krimpenerwaard (toen: gemeente Schoonhoven)

algemeen:
- advisering over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten
productie ruimtelijke plannen:
- beeldkwaliteitsplan Hooijkaas
- bestemmingsplan Hooijkaas
- stedenbouwkundig plan Hooijkaas

gemeente Maasgouw

algemeen:
- advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten
en omgevingsvergunningen
- advisering over en levering bijdrage aan Handboek Bestemmingsplannen
- advisering over Structuurvisie Maasgouw en andere ruimtelijke visies
- vertegenwoordiging gemeente bij Raad van State
begeleiding ruimtelijke plannen van derden (niet-limitatief):
- bestemmingsplan Bedrijventerreinen Maasbracht
- bestemmingsplan Bredeschool Maasbracht
- bestemmingsplan Heel-Panheel
- bestemmingsplan Kanaalzone Wessem-Nederweert
- bestemmingsplan Kern Beegden
- bestemmingplan Kern Ohé en Laak
- bestemmingsplan Kern Wessem
- bestemmingsplan Land van Thorn
- bestemmingsplan Linne
- bestemmingsplan Linne-Zuidoost
- bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek
- bestemmingsplan Oude Kern Stevensweert
- bestemmingsplan Oude Kern Thorn
- bestemmingsplan Oude Kern Wessem
- bestemmingsplan Rijksweg A73
- bestemmingsplan Stevensweert
- bestemmingsplannen VVGB-project
- reparatiebestemmingsplan Maasgouw
gebiedsontwikkeling (niet-limitatief):
- advisering over project Beheer haven Wessem
- advisering over project Clauscentrale
- advisering over project Linnerpark
- advisering over project Nautische Boulevard
- advisering over project Rijksweg A73
- advisering over VVGB-project
productie ruimtelijke plannen:
- bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn
- bestemmingsplan Afbouw Planvoorraad Woningbouw 2018
- bestemmingsplan Bedrijventerreinen Maasbracht, eerste herziening
- bestemmingsplan Bedrijventerreinen Maasbracht, tweede herziening
- beeldkwaliteitsplan Bosserhofsveld, Maasbracht
- bestemmingsplan Bosserhofsveld, Maasbracht
- bestemmingsplan Daelzicht, Heel
- bestemmingsplan Linne
- beeldkwaliteitsplan Op de Konie, Stevensweert
- bestemmingsplan Op de Konie, Stevensweert
- exploitatieplan Op de Konie, Stevensweert
- bestemmingsplan Schippersdock Wessem
- bestemmingsplan Schoolstraat – Kerkstraat, Ohé en Laak
- bestemmingsplan Sportterrein Hondenclub Dingo, Maasbracht

gemeente Maassluis

- bestemmingsplan Nieuwe Waterweg
- bestemmingsplan Het Balkon 2016
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwe Waterweg
- bestemmingsplan Het Balkon 2016, eerste herziening

gemeente Maastricht

bestemmingsplan Binnenstad (fase: inventarisatie en advies)

gemeente Midden-Delfland

algemeen:
- advisering over bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen
- advisering over specifieke problematiek glastuinbouwgebied
productie ruimtelijke plannen:
- bestemmingsplan Bedrijven Coldenhovelaan, Maasland
- bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden
- bestemmingsplan ‘t Weitje van Mosterd, Maasland (via Van Mierlo Projectontwikkeling)
- ruimtelijke visie Glastuinbouwgebieden

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW), Naaldwijk

- advisering over Wet ruimtelijke ordening en sectorale wetgeving
- cursussen Wet ruimtelijke ordening
productie ruimtelijke plannen:
- bestemmingsplan Boomgaard
- uitwerkingsplan/bestemmingsplan Dijckerwaal, fase 1
- bestemmingsplan Dijckerwaal, fase 2 (onderdeel: woningbouwplan)
- bestemmingsplan Gantel de Baak (incl. beroepsprocedure)
- bestemmingsplan Het Galjoen
- uitwerkingsplan Ontsluiting Poelmolenweg noord 10 (incl. beroepsprocedure)
- uitwerkingsplan Poelkade
- uitwerkingsplan Poelkade-noord
- uitwerkingsplan Poelkade-zuid
- bestemmingsplan Rijnvaart
- uitwerkingsplan Tijdelijke verlegging fietspad Poelmolenweg
- uitwerkingsplan Tuinveld, fase 3 (incl. beroepsprocedure)
- bestemmingsplan Waelplas
procescoördinatie RO-procedures gebiedsontwikkeling:
- bestemmingsplan Duingeest
- bestemmingsplan Boomawatering
- bestemmingsplan Gantel de Baak
- bestemmingsplan Het Nieuwe Water

gemeente Pijnacker-Nootdorp

algemeen:
- ondersteuning op vakgebieden planologie en omgevingsrecht
- vertegenwoordiging gemeente bij Raad van State
begeleiding ruimtelijke plannen van derden (niet-limitatief):
- bestemmingsplan Bedrijvenpark Ruyven
- bestemmingsplan De Scheg (woningbouwproject)
- wijzigingsplan Hoogseweg
- bestemmingsplan Nootdorp-Noord
- bestemmingsplan Woonpercelen Vlielandseweg
- bestemmingsplan Ypenburg/Crayenburg, Nootdorp
productie ruimtelijke plannen:
- wijzigingsplan Verkeerstorenplein

gemeente Stichtse Vecht (toen: gemeente Maarssen)

- advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten,
besluiten op grond van de Woningwet en besluiten op grond van de APV
- vertegenwoordiging gemeente bij Raad van State

gemeente Wassenaar

algemeen:
- advisering over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten
productie ruimtelijke plannen:
- bestemmingsplan Schouwweg 72 (via Van Mierlo Projectontwikkeling)

gemeente West Maas en Waal

advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten,
besluiten op grond van de Woningwet en besluiten op grond van de APV

gemeente Westland

algemeen:
- advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten,
besluiten op grond van de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de APV
- integrale nulmeting glastuinbouwgebied met oog op nieuw bestemmingsplan en handhaving
- advisering over en levering bijdrage aan handhaving
- vertegenwoordiging gemeente bij Raad van State
- integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- cursussen Wet ruimtelijke ordening en Woningwet
- vertegenwoordiging gemeente bij Raad van State
- advisering over de specifieke problematiek glastuinbouwgebied
begeleiding ruimtelijke plannen van derden (niet-limitatief):
- bestemmingsplan Heenweg, ‘s-Gravenzande
- bestemmingsplan Het Nieuwe Water
- bestemmingsplan Kern Wateringen
- bestemmingsplan Nieuwe Vaart, ‘s-Gravenzande
- bestemmingsplan Teylingen, ‘s-Gravenzande
- bestemmingsplan Tuinveld
- bestemmingsplan Vreeburgh, ‘s-Gravenzande
productie ruimtelijke plannen:
- bestemmingsplan Bedrijventerrein De Planeten, Honselersdijk
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Honselersdijk (eerste aanzet)
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Kwintsheul
- exploitatieplan Bedrijventerrein Kwintsheul
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Leehove (eerste aanzet), De Lier
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Monster
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Wateringen
- bestemmingsplan Boomawatering
- bestemmingsplan De Baak
- bestemmingsplan Dijckerwaal, fase 2 (onderdeel: ontsluitingsweg bedrijventerrein Teylingen,
’s-Gravenzande)
- bestemmingsplan Duingeest
- bestemmingsplan Floriëndaal, Naaldwijk (eerste en tweede fase)
- bestemmingsplan Glastuinbouwgebied (eerste en tweede fase)
- bestemmingsplan Groene Schakel
- bestemmingsplan Kern Kwintsheul (eerste aanzet)
- bestemmingsplan Kust (incl. beroepsprocedure)
- bestemmingsplan Kust, eerste herziening (incl. beroepsprocedure)
- bestemmingsplan Lange Watering
- bestemmingsplan Liermolen, De Lier (eerste aanzet)
- bestemmingsplan Molensloot-West, De Lier
- bestemmingsplan Ontsluitingsweg Wateringveldsche Polder
- bestemmingsplan Poelzone (incl. beroepsprocedure)
- wijzigingsplan Rotonde Middelbroekweg - Pijletuinenweg, Naaldwijk
- bestemmingsplan Schorsmos, Monster
- bestemmingsplan Teylingen VI, ‘s-Gravenzande
- bestemmingsplan Watertuinen van Maasdijk (via Van Mierlo Projectontwikkeling)
- bestemmingsplan Wijkpark, Wateringen
- bestemmingsplan Woningen Buitengebied, deel 3 (incl. beroepsprocedure)
- bestemmingsplan Zwethstrook

IV. VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING:

gemeente Alphen aan den Rijn (toen: gemeente Rijnwoude)

- advisering over en levering bijdrage aan handhaving
- medewerking aan opzet van handhavingsorganisatie

gemeente Kerkrade

advisering over handhaving bestemmingsplannen

gemeente Maasdriel

- integrale nulmeting buitengebied met oog op nieuwe bestemmingsplannen en handhaving
- advisering over handhaving
- project toezicht buitengebied

MER-Omgevingsdienst (gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)

toetsing aanvragen omgevingsvergunningen aan planologische regimes ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en vanaf 2024 het tijdelijk deel van het omgevingsplan

gemeente Stichtse Vecht (toen: gemeente Maarssen)

- advisering over en levering bijdrage aan handhaving
- opzet van team aan juristen binnen ambtelijke organisatie
- opzet van handhavingsorganisatie

gemeente Valkenswaard

- advisering over en levering bijdrage aan handhaving bestemmingsplan voor buitengebied
- integrale nulmeting buitengebied met oog op nieuw bestemmingsplan en handhaving

gemeente Vlaardingen

- advisering over handhaving bestemmingsplannen
- cursussen Wet ruimtelijke ordening en Woningwet (handhaving)

gemeente Westland

nulmeting in verband met voorbereiding bestemmingsplan Glastuinbouwgebied

gemeente Zaanstad

- advisering over handhaving bestemmingsplannen
- cursussen Wet ruimtelijke ordening en Woningwet

V. OVERIGE PROJECTEN:

gemeente Breda

- integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- Quick Scan organisatie (incl. interviews)

gemeente Heerlen

- integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- Quick Scan organisatie (invoering digitalisering)

gemeente IJsselstein

- advisering over en levering bijdrage aan handhaving bestemmingsplannen
- integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- cursussen Wet ruimtelijke ordening en Woningwet

gemeente Lansingerland

- integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
- Quick Scan organisatie (incl. interviews)

gemeente Peel en Maas (toen: gemeente Helden)

- advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten
- cursussen Wet ruimtelijke ordening en Woningwet

gemeente Reimerswaal

opstelling beleidskader en juridisch kader voor de samenwerking met en de subsidiëring van de dorpsraden

gemeente Schouwen-Duiveland

advisering over en levering bijdrage aan bestemmingsplannen, andere ruimtelijke besluiten,
besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet

gemeente Sittard-Geleen

integrale advisering over de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(advies op basis van offerte)

gemeente Zevenaar (toen: gemeente Rijnwaarden)

- advisering over onderhoud persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens
- Quick Scan organisatie (incl. interviews) in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens