Please enable JS

In het kader van een functiewijziging van een deel van de Abdij van Thorn, middenin de oude kern van Thorn, zijn wij bezig met het opstellen van een bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat de "Hofferkeukens" (voormalige abdijkeuken) en het "Pottenhuis" (voormalige pottenbakkerij ten behoeve van de abdij) een horecafunctie krijgen. Deze omzetting is door de gemeente wenselijk geacht met het oog op haar recreatiebeleid.

De herontwikkeling van het abdijcomplex voorziet in een horecafunctie in nauwe samenhang met het - al aanwezige - permanente buitenpodium en met terrasruimte. In het thans geldende bestemmingsplan ligt op de gronden een centrumbestemming waarin ook horeca is toegestaan. Maar vanuit toeristisch oogpunt zijn de andere functies binnen die bestemming niet meer gewenst zodat uitsluitend een horecabestemming op de gronden zal gaan liggen.