Please enable JS

omgevingswet
Wij adviseren u door te maken

Op alle gebieden van de fysieke leefomgeving ondersteunen wij u vanuit onze planologische en omgevingsrechtelijke expertise.

Van een enkel inhoudelijk advies over de toepassing van de Omgevingswet tot productie van ruimtelijke plannen en besluiten.

omgevingswet etalage

omgevingsplan

projectbesluit

masterclass practical
Goed voorbereid zijn op de taken

In onze masterclasses eigen stijl combineren wij een gedegen kennis met het in praktijk brengen van die kennis.

De kennis is op masterniveau en omvat het begrijpen van het waarom en het zien van de verbanden.

En we leren met elkaar in de vorm van een project …

kennis overdragen

organisatie ontwikkelen 

abinitio professionals
Jong maar kundig vanaf de start

Onze jonge consultants worden door ons opgeleid en zijn dus voldoende met kennis verrijkt voordat zij aan een opdracht beginnen.

Op projectbasis ondersteunen zij uw organisatie van binnenuit uw organisatie.

abinitio professionals