Please enable JS

Start van het volwaardig maken van het omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 - de datum waarop de Omgevingswet in werking is getreden - begint ook de overgangsfase van acht ja...

Lees meer

Vanuit onze ruimtelijke visie vormen wonen en de gemeenschappelijke functies die daarbij behoren, één van de hoofdpijlers van onze fysieke samenleving. Wonen is de basis. Voor elke pe...

Lees meer

Het nieuwe werken verandert de beleving van de fysieke leefomgeving. Nieuw is het deels of grotendeels thuiswerken voor de werkgever. Nieuw is ook de ruimte die de overheid biedt met flexibel werke...

Lees meer

Al jaar en dag wordt in de ruimtelijke ordening gewerkt aan (meer) ruimte voor het buitengebied. Vooral, meer ruimte voor de natuur en minder voor de agrarische sector. Een actuele vraag v...

Lees meer

De twee hoofdpijlers van onze fysieke leefomgeving zijn het wonen en het werken. En die functies vinden plaats in de gegeven setting van de omgeving, namelijk het natuurlijke landschap. En aan die ...

Lees meer

Ingegeven door de economische opleving is meer en meer infrastructuur voor vervoer nodig. Vervoer van forenzen met de trein, vervoer met de auto naar het werk, vervoer van goederen en zo verder, zi...

Lees meer
“Clarity is Power. The clearer you are about exactly what you want the more your brain knows how to get there.”