Please enable JS

ruimte voor werken

ruimte voor werken

Het nieuwe werken verandert de beleving van de fysieke leefomgeving. Nieuw is het deels of grotendeels thuiswerken voor de werkgever. Nieuw is ook de ruimte die de overheid biedt met flexibel werken. En deze nieuwe trend voor Nederland kan aangevuld worden met een modern concept van werken op kantoor. Een kantoorruimte die het verlengde vormt van de persoonlijke levenssfeer thuis. De kantoren moeten - net zoals het nieuwe leiderschap van de manager - persoonlijk worden. 

Deze ontwikkeling heeft een enorme impact op het gebruik van de ruimte. Wij zeggen, in positieve zin.

Maar wat voor kantoren geldt kan doorgetrokken worden naar de productiebedrijven en de industrie. Zodat alleen ruimtebeslag blijft voor de productie en distributie zelf. Wij denken hierover mee.

De vernieuwing in het werken is de dynamiek van het ruimtebeslag van vandaag.

Vanuit de milieubeschermende optiek is de voortschrijdende ontwikkeling van technieken en methoden van groot belang. En de ondernemingen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van ons milieu passen die toe vanuit het streven naar efficiëntie in hun processen. Deze ontwikkeling en dat streven hebben invloed, niet alleen op het milieu maar ook op het gebruik van de fysieke ruimte van onze leefomgeving. Wij streven naar integrale advisering van het bedrijfsleven en de overheid over dat ruimtegebruik.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels