Please enable JS

ruimte voor infrastructuur, energie en klimaat

ruimte voor infrastructuur, energie en klimaat

Ingegeven door de economische opleving is meer en meer infrastructuur voor vervoer nodig. Vervoer van forenzen met de trein, vervoer met de auto naar het werk, vervoer van goederen en zo verder, zijn toegenomen en blijven toenemen. Dit betekent dat de infrastructuur voor dat vervoer moet worden uitgebreid en gerenoveerd.

Als gevolg van de groei in onze economie is ook andere infrastructuur nodig dan die voor het vervoer van personen of goederen. Er is meer of betere infrastructuur voor de grote industrie nodig, een industrie die als grootgebruiker afhankelijk is van de toevoer van water, gas en elektriciteit. Zodat ook voor de energiebedrijven een vraag naar meer of betere infrastructuur ontstaat, om hun energiewinning op peil en op een voldoende kwaliteitsniveau te kunnen houden.

Deze nieuwe infrastructuur moet niet alleen, in planologisch opzicht, verantwoord worden ingepast in de fysieke leefomgeving, maar moet ook worden bekeken in het licht van de klimaatverandering. Niet alleen de vervoerswegen moeten in dat licht verantwoord zijn maar bijvoorbeeld ook de energiewinning.

Wij houden ons bezig met de vraag hoe bij een inpassing in de fysieke leefomgeving van infrastructuur en energiewinning, tevens rekening kan worden gehouden met de invloed van deze inpassing op het klimaat. Zoals dat in het kader van de Omgevingswet, straks, moet gebeuren. 


Projectvoorbeelden


Andere Artikels