Please enable JS

Start van het werken met de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht in werking getreden. Voorop de Omgevingswet zelf en de daaronder ...

Lees meer

Maatwerk betekent nauwkeurig en toegespitst op de eigen aard van de situatie regelen. Met maatwerk wordt de omgeving fijnmazig geregeld. En dit komt bij de planvorming steeds meer voor en steeds me...

Lees meer

De afbakening van de persoonlijke ruimte

De fysieke leefomgeving moet worden beschermd, dat is een hoofdtaak van de overheid. Vanuit de overheidsvisie wordt geoordeeld en g...

Lees meer
“Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. - Albert Einstein -”