Please enable JS
omgeving persoonlijk

De afbakening van de persoonlijke ruimte

De fysieke leefomgeving moet worden beschermd, dat is een hoofdtaak van de overheid. Vanuit de overheidsvisie wordt geoordeeld en geregeld over die omgeving. In het belang van onze samenleving. Zo ook vormen de omgevingsvergunning en de  handhaving middelen voor die bescherming. Maar juist die middelen raken de persoon in zijn private omgeving of het bedrijf (persoon of rechtspersoon) in de bedrijfsvoering. Zo ook met een maatwerkbeschikking. Het overheidshandelen in de fysieke leefomgeving wordt dan persoonlijk. 

De ruimte voor een (rechts-)persoon om te kunnen bouwen en om andere activiteiten te kunnen verrichten in de fysieke leefomgeving, wordt deels door de overheid aan regels gebonden. Deze regeling is met de huidige wetgeving nog grotendeels het gebruik, onder de Omgevingswet zal die regeling beperkt zijn. Het tot de persoon gerichte besluit om die ruimte te geven, is bij uitstek de omgevingsvergunning. Met die vergunning wordt de fysieke leefomgeving persoonlijk, omdat ruimte wordt gecreëerd voor die persoon, een ruimte die anderen voor dat stukje leefomgeving niet hebben.

Met de beschikking wordt de fysieke leefomgeving persoonlijk afgebakend.

Ons bureau is al lange tijd betrokken met het proces van vergunningverlening, ooit begonnen met de bouwvergunning en nu de omgevingsvergunning voor bijna alle activiteiten in de fysieke leefomgeving. Wij ondersteunen de gemeenten (of omgevingsdiensten) in adviserende zin of in het uitvoeren van taken in de verleningsprocedure.

De bescherming van de persoonlijke ruimte

De hele fysieke leefomgeving moet voor een ieder leefbaar zijn. Veilig en gezond. Maar ook in de zin van ruimtelijke beleving. En de verworven rechten moeten worden beschermd, rechten die een persoon heeft gekregen met, bijvoorbeeld, een omgevingsvergunning. Daarom is handhaving van die rechten voor elke persoon van groot belang. Handhaving is bescherming voor een ieder die de fysieke leefomgeving, naast veilig en gezond, naar eigen bevinden wil beleven.

Handhaving betekent bescherming van degene die leeft in de fysieke leefomgeving.

Het fijn kunnen wonen en recreëren zijn voorbeelden van die beleving. En die beleving moet naar eigen keuze in privé kunnen zijn of samen met andere mensen, zoals de woonbuurt. Handhaving is daarom voor de overheid een belangrijke taak. En tevens een zware taak, omdat handhaving altijd is gericht tot een of meer personen.

Wij hebben inmiddels een brede en diepe expertise opgebouwd op het vlak van bestuursrechtelijke handhaving. Van het maken van aanschrijvingen tot het opzetten van een handhavingsorganisatie.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels