Please enable JS

Projectbesluit voor complexe projecten van publiek belang

Voor grote projecten die van nationaal belang zijn bestond al lange tijd het tracébesluit. Provincies konde...

Lees meer

Opzet van een project

Een project van publiek belang ontstaat uit een maatschappelijk gedragen behoefte. Ook wel opgave genoemd. Die opgave kan belanden in beleid en verder...

Lees meer

Het begrip Smart City is voor het eerst aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt. Volgens de kenners van dit fenomeen is er geen eenduidige definitie te geven. Als k...

Lees meer

Het onomkeerbaar en gefaseerd terugdringen van emissies van broeikasgassen in ons land teneinde de groei van het broeikaseffect op het (mondiale) klimaat af te remmen en te doen verdwijnen, staat s...

Lees meer

De circulaire economie is een vernieuwende economie waarin het doel is om zo min mogelijk of, bij voorkeur, niets aan producten en grondstoffen te verspillen. Het is een uitvloeisel van de conclusi...

Lees meer
“A good decision is based on knowledge and not on numbers.”