Please enable JS

Opleidingen omgevingsplan voor gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben wij in 2022 de eerste modulen van de Basisopleiding Omgevingsplan gegeven in de vorm van het Atelier omgevingsplan Voorschoten en het Atelier Womgevingsplan Wassenaar. Tevens hebben wij in dat jaar de eerste modulen gegeven van de Basisopleiding Uitvoering VTH-taken.

Omgevingsplan

In de opleiding over het omgevingsplan is - na een inleiding op de Omgevingswet en het omgevingsplan - dieper is ingegaan op de structuur en het volwaardig maken van het omgevingsplan. De gegeven modulen waren vooral bedoeld om tot een structuur voor het omgevingsplan te komen en om het omgevingsplan tijdens de overgangsfase volwaardig te kunnen maken.

Uitvoering VTH-taken

In de opleiding over de uitvoering van de VTH-taken is - na de inleiding op de Omgevingswet - dieper ingegaan op de uitvoering van de regels in de bruidsschat over bouwen, gebruik, aanleggen en andere binnenplanse omgevingsplanactiviteiten. Vooral de verschillen met de Wabo zijn hierin benadrukt. Verder is het verschil met de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit uitvoerig behandeld.