Please enable JS

Met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Westlandse kust zijn wij betrokken geweest bij de versterking van de zeewering. Deze kust was een van de zwakke schakels in de totale zeewering van ons land. De maatregelen die door Rijkswaterstaat in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland en uiteraard de gemeente zijn genomen, betreffen de verbreding van de duinenrij en de ophoging van het strand door middel van een natuurlijke zandmotor.

In het bestemmingsplan is in overleg met Rijkswaterstaat op voorhand de planologisch-juridische ruimte vastgelegd voor die maatregelen.