Please enable JS

Met de komst van de Omgevingswet verandert het kader waarbinnen onze fysieke leefomgeving zich kan ontwikkelen en kan worden beschermd. De sturing wordt anders. Omdat de ruimte van afweging groter ...

Lees meer

Een analyse van de mogelijke effecten van een beslissing kan vanuit diverse disciplinaire hoeken worden verricht. Die analyse kan een financiële zijn of een statistieke. In het belang voor de ...

Lees meer

Vaak worden nieuwe werkprocessen onvoldoende ingebed in de staande organisatie. Vooral vanuit organiek oogpunt blijft de stroomlijning van de processen veelal achterwege. Als ook de aansluiting van...

Lees meer
“There is nothing permanent except change.”