Please enable JS
omgevingswet impactanalyse

Een analyse van de mogelijke effecten van een beslissing kan vanuit diverse disciplinaire hoeken worden verricht. Die analyse kan een financiële zijn of een statistieke. In het belang voor de fysieke leefomgeving en de overheidsorganisatie die daarin taken heeft, zijn ook de planologisch-juridische analyse en de organisatorisch-juridische analyse relevant. De eerstgenoemde ook voor de projectontwikkelaar. Deze twee soorten analyses kunnen wij verrichten. En wij hebben daarmee ruime ervaring.

Planologisch-juridische impactanalyse

Een impact, een gevolg moet op voorhand duidelijk zijn alvorens een ruimtelijke plan of een maatregel voor de fysieke leefomgeving in werking kan worden gesteld. Naast de verplichting om de uitkomst vooraf in te schatten, zoals het aantonen van de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan en straks een omgevingsplan, ontstaat steeds meer vraag vanuit de gemeente en vanuit de projectontwikkelaar om vooraf de gevolgen van een beslissing te analyseren. Wij hebben deze impactanalyses vele malen mogen uitvoeren en wel op het planologisch-juridisch vakterrein.

Organisatorisch-juridische impactanalyse

Voor de overheidsorganisatie is het onderzoeken van de (mogelijke) gevolgen van een besluit op die organisatie van grote betekenis. Niet alleen gelet op de kosten maar ook op het efficiënt en effectief functioneren van processen en procedures. Een besluit kan autonoom zijn genomen, maar veelal volgt besluitvorming over verandering van werkprocessen en toedeling van taken en functies op de verplichting om een nieuwe wet of wetswijziging door te voeren (medebewind).


Projectvoorbeelden


Andere Artikels