Please enable JS

De Poelzone en andere ecologische verbindingszones

De Poelzone is een onderdeel van de ecologische en recreatieve verbindingszone die is gerealiseerd tussen het Staelduinse bos in het zuiden en de Arendsduin aan de kust. Het betreft het deel van de ecologische verbindingszone tussen de 's-Gravenzandseweg (ecozone in Duingeest) en de Groene Schakel welke een project is van de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW).

De inrichting van het groengebied bestaat uit natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en een groene zone. In de ecologische verbindingszone is tevens een fietspad gerealiseerd dat parallel loopt aan de Vlotwatering en ter hoogte van de 's-Gravenzandseweg de Vlotwatering oversteekt en via de Druiventuin in verbinding staat met de fietsroute in Duingeest richting de kust. Een aantal burgerwoningen en dienstwoningen die aan de Vlotwatering liggen, zijn binnen deze zone ingepast waarbij de groenzone achter de woningen langs loopt.