Please enable JS

Voor de gemeente Westland hebben wij het bestemmingsplan opgesteld voor het gehele kustgebied. De ruimtelijke aspecten die hierbij aan de orde kwamen waren, onder andere, de aanleg van het Natura 2000-duingebied, het recreatief medegebruik van de duinen (fietsen en wandelen), een regeling voor recreatieparken, een ruimtelijke regeling voor een waterwinbedrijf in de duinen, stiltegebieden, strandpaviljoens  en seizoensgebonden en permanente strandbebouwing.