Please enable JS

ruimte in het buitengebied

ruimte in het buitengebied

Al jaar en dag wordt in de ruimtelijke ordening gewerkt aan (meer) ruimte voor het buitengebied. Vooral, meer ruimte voor de natuur en minder voor de agrarische sector. Een actuele vraag van vandaag zou kunnen zijn, of er ruimte in het buitengebied nodig is om woningbouw en de vestiging van bedrijven mogelijk te maken. En deze vraag is typisch Nederlands, omdat de ruimte in ons land schaars is. Het is een vraag die niet zomaar en eenvoudig is te beantwoorden. De behoefte is er, althans, die wordt meer en meer uitgesproken als het gaat om een groter beslag op het buitengebied dan doorgaans het geval is.

Voor ons is dan vervolgens de vraag relevant van het "hoe". Want het opgeven van natuurlijke of landschappelijke waarden ten behoeve van een woningbouwproject of van een uitbreiding van een bedrijventerrein buiten de bebouwde kom (of rode contouren), is een te simpele oplossing. Daarom denken wij na en praten wij met deskundigen over de symbiose tussen de "stenen" functies en de natuur. Om tot een voorstel van een nieuwe benadering te komen.

Landschappelijke inpassing

Voor gemeenten hebben wij bestemmingsplannen voor inpassing van functies in het landschap gemaakt, zoals voor de realisering van een ecologische zone of het aanbrengen van een landschapselement.

Ook hebben wij met de opstelling van bestemmingsplannen te maken gehad met uitbreiding van woningbouw of bedrijventerrein in het buitengebied, waarbij het verlies aan natuur moest worden gecompenseerd. 


Andere Artikels