Please enable JS
omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert het kader waarbinnen onze fysieke leefomgeving zich kan ontwikkelen en kan worden beschermd. De sturing wordt anders. Omdat de ruimte van afweging groter wordt, met name voor de gemeente. En daarmee het kader van beslissen. De mogelijkheden om te sturen moeten worden gekend. Die kennis is het zwaartepunt van ons kennisspoor in 2021 en volgende jaren geweest. 

Momenteel zitten we in de invoeringsfase van de Omgevingswet en in dat verband hebben wij de volgende opleidingssporen voor onze klanten in gang gezet:

  • de Basisopleiding Omgevingsplan 2023
  • de Basisopleiding Uitvoering VTH-taken 2023
  • het programma Losstaande Modules Omgevingswet 2023
  • het Integrale Opleidingsplan Omgevingswet, waarin tevens - naast juridische en planologische advisering - de organisatiekundige component aan de orde komt. 

De twee basisopleidingen worden vanaf 2023/2024 gevolgd door de verdiepingsopleidingen.

De invoeringsfase is vooraf gegaan door de bewustwordingsfase en de doorwerkingsfase.

In de bewustwordingsfase hebben wij vooral uitgelegd wat er verandert en waarom dat verandert met de Omgevingswet. De nadruk lag op het geven van een overview en het uitleggen van het instrumentarium. In het verlengde daarvan ligt de verandering van attitude van de overheid. 

In de doorwerkingsfase richtten wij ons op de vraag hoe de Omgevingswet kan worden gebruikt. Daarin kreeg de doorwerking naar bestuur en management aandacht maar ook die naar de verschillende sectoren van de gemeentelijke organisatie.

Voor gemeenten die nog behoefte aan deze twee opleidingsfasen, presenteren we deze fasen op aanvraag.


Andere Artikels