Please enable JS
kennis coachen

Naast de opleidingen maakt de coaching in de organisatie van onze relatie deel uit van onze academie MASTERCLASS PRACTICAL. Ook het verbeteren of aanpassen van de organisatie aan nieuwe eisen zoals nieuwe wetgeving, doen wij volgens de methode "al doende leert men".

Een organisatieverbetering of organisatieverandering kan ingeleid worden door een practicum waarin wordt geleerd waarom en hoe de organisatie wordt verbeterd of aangepast. Van daaruit volgt de individuele of groepsgewijze coaching van de medewerkers van de organisatie. Bijvoorbeeld, voor de gemeentelijke organisatie, de coaching van degenen die het omgevingsplan gaan maken of - bij uitbesteding aan een extern bureau - het maken daarvan gaan begeleiden.

Het coaching-traject vindt plaats in het kader van een opdracht voor, bijvoorbeeld, het aanpassen van de werkprocessen. Maar kan ook plaats vinden als autonome opdracht voor bijvoorbeeld het verbeteren van samenwerking tussen verschillende disciplines. In het kader van de Omgevingswet kan worden genoemd de samenwerking tussen planjuristen en specialisten op de terreinen van milieu of natuur, een samenwerking die onder de wet hechter moet worden om een omgevingsplan te kunnen opstellen.

Onze coaching is maatwerk. Een goede, passende vorm kan dan ook alleen in overleg met de relatie plaatsvinden. 


Projectvoorbeelden


Andere Artikels