Please enable JS
kennis delen

Universiteiten en hogescholen

Wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs hebben onze bijzondere aandacht in het licht van kennis delen. De praktijkkennis en praktijkervaring die wij in ons werk opdoen willen wij dan ook delen met rechtenstudenten, met studenten planologie en met studenten die een andere afstudeerrichting met betrekking tot de fysieke leefomgeving hebben gekozen.

In het verleden hebben wij al voordrachten voor onderwijsinstanties mogen houden, onder andere voor de Hogeschool Utrecht en voor de Bestuursacademie Nederland. Vanaf nu willen wij beginnen om ook onze ervaring met de Omgevingswet te delen met de studenten en docenten bij universiteiten en hogescholen. Wij zullen dan ook een selectie uit deze onderwijsinstellingen hiertoe in 2024 benaderen.

Kennisdelen met de maatschappij 

Kennis overdragen willen wij ook elders in de maatschappij. In de vorm van deelname als presentator aan seminars of congressen. In dat verband zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties en hebben wij structureel contact met de overheidsorganisaties die zulke bijeenkomsten organiseren, zoals het interbestuurlijk platform Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG.

Tot slot willen wij kennis overdragen door het bijdragen aan vakliteratuur en vaktijdschriften.

Kennisdelen tussen vakgenoten

Verder blijven we bijdragen aan gedachtewisselingen met onze vakgenoten via ons lidmaatschap van:

 

 

 

 

 


Andere Artikels