Please enable JS

Gebiedsontwikkeling is een complex proces waarin vele partijen met even zo vele belangen betrokken zijn. Daarnaast is de toepasselijke wet- en regelgeving bijna continue aan verandering onderhevig....

Lees meer

Al jaar en dag ontstaan initiatieven bij burgers en bedrijven voor locatieontwikkeling van onderaf, zonder dat de overheid deze heeft geëntameerd. Dit geldt ook steeds meer voor grotere gebied...

Lees meer

Een project opzetten is één. De doelgerichte, menselijke sturing van het proces dat leidt tot het slagen van het project, is twee. En is vaak een onderschat onderdeel van het projectm...

Lees meer
“There is nothing permanent except change.”