Please enable JS

Meer beleidsruimte voor de gemeenten om onze fysieke leefomgeving te verzorgen. En daarmee meer verantwoordelijkheid. Dat is wat de Omgevingswet op lokaal niveau opent. De uitdaging waar wij nu voo...

Lees meer

Maatwerk betekent nauwkeurig en toegeënt op de eigen aard van de situatie regelen. Met maatwerk wordt de omgeving fijnmazig geregeld. En dit komt bij de planvorming steeds meer voor en steeds ...

Lees meer

De fysieke leefomgeving moet worden beschermd, dat is een hoofdtaak van de overheid. Vanuit de overheidsvisie wordt geoordeeld en geregeld over die omgeving. In het belang van onze samenleving. Zo ...

Lees meer
“Clarity is Power. The clearer you are about exactly what you want the more your brain knows how to get there.”