Please enable JS
kennis delen

Universiteiten en hoger beroepsonderwijs hebben onze bijzondere aandacht in het licht van kennis delen. De praktijkkennis en praktijkervaring die wij in ons werk opdoen willen wij dan ook delen met de studenten planologie of met studenten in verwante studierichtingen. Wij willen die ook delen met de rechtenstudenten, voor die in de studierichting bestuursrecht of de afstudeerrichting omgevingsrecht.

In het verleden hebben al wij voordrachten mogen houden, onder andere aan de Hogeschool Utrecht en aan de Bestuursacademie Nederland.

Kennis overdragen willen wij ook verder in de maatschappij. In de vorm van deelname als presentator aan seminars of congressen. In dat verband zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties en hebben wij structureel contact met de overheidsorganisaties die zulke bijeenkomsten organiseren, zoals het interbestuurlijk platform Aan de slag met de Omgevingswet.

Tot slot willen wij kennis overdragen door het bijdragen aan vakliteratuur en vaktijdschriften.


Andere Artikels