Please enable JS
gebied ontwikkelen

Gebiedsontwikkeling is een complex proces waarin vele partijen met even zo vele belangen betrokken zijn. Daarnaast is de toepasselijke wet- en regelgeving bijna continue aan verandering onderhevig. Het economisch klimaat vanaf het einde van het eerste decennium van deze eeuw heeft de realiteit van gebiedsontwikkeling en van uiteindelijke commerciële verkoop onder druk gezet. Inmiddels is de markt aangetrokken.

Ons kennisbedrijf is multidisciplinair zodat alle kennis en ervaring die nodig zijn voor gebiedsontwikkeling in huis zijn. Als tevens juridisch en financieel adviseur denken wij mee in het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het maken van een keuze daaruit. Advisering voor een onderbouwde keuze voor een model joint-venture-light, een model bouwclaim-nieuwe-stijl, een coalitiemodel, een concessiemodel of een combinatie daarvan.


Andere Artikels