Please enable JS
project organiseren

Een project opzetten is één. De doelgerichte, menselijke sturing van het proces dat leidt tot het slagen van het project, is twee. En is vaak een onderschat onderdeel van het projectmanagement. Het motiveren en vooral het creëren van een enthousiaste betrokkenheid van elke belanghebbende van het project, vormen de core business van een publiek project.

De realisatie van een project begint met de acceptatie door de doelgroep.

Door een verweving van planvorming en organisatieadvisering hebben wij ruime kennis en ervaring opgedaan met het sturen van processen waarbij burgers en bedrijven op grote schaal zijn betrokken.

Wij vinden het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor een ruimtelijk plan een essentieel onderdeel van de planvorming. Tijdige en juiste processturing in, bijvoorbeeld, het maken van een omgevingsvisie, is een ervaring die wij met u willen delen.

Het (interne) communicatieplan, vooral bedoeld voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak en het coördineren van alle betrokken actoren, en het voorlichtingsplan voor burgers en bedrijven, zijn vanuit onze ervaring cruciale instrumenten gebleken voor een optimaal verlopend proces.


Andere Artikels