Please enable JS

Planologie is in beweging. Het is te zien aan de alsmaar veranderende uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt. Of het nou gaat om migratie, milieu, bereikbaarheid, of leegstand; stedelijke...

Lees meer

Het begrip Smart City is voor het eerst aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt. Volgens de kenners van dit fenomeen is er geen eenduidige definitie te geven. Als k...

Lees meer

Het onomkeerbaar en gefaseerd terugdringen van emissies van broeikasgassen in ons land teneinde de groei van het broeikaseffect op het (mondiale) klimaat af te remmen en te doen verdwijnen, staat s...

Lees meer

De circulaire economie is een vernieuwende economie waarin het doel is om zo min mogelijk of, bij voorkeur, niets aan producten en grondstoffen te verspillen. Het is een uitvloeisel van de conclusi...

Lees meer
“Planologie is geen techniek maar een denkwijze.”