Please enable JS
opleiden en coachen

Als kennisbedrijf biedt onze adviesgroep een breed assortiment van opleidingen aan. Vanuit de opleidingsbehoefte van de klant kan de kennisoverdracht plaatsvinden volgens het algemene kennisspoor, het collectieve verdiepingsspoor of het individuele specialiteitsspoor. Onze wijze van opleiding laat zich dan ook verdelen in cursus, practicum en training-on-the-job.

De keuze van deelnemers aan de cursus wordt gedaan aan de hand van het criterium, dat op een zo efficiënt mogelijke wijze een zo groot mogelijke groep van deelnemers de kennis moet worden bijgebracht.
De nadruk in het practicum ligt op de verdieping van de kennis in directe samenhang met de ontwikkeling van de vaardigheid in de toepassing van wetgeving en beleid. De nadruk in training-on-the-job ligt op de specialisering van de kennis en de vaardigheid door persoonlijke opleiding en training.

Onze doelgroep voor opleiding, seminars en workshops zijn, onder andere, bestemmingsplanjuristen, plantoetsers en handhavers in een ambtelijke organisatie, planontwikkelaars, bouwbedrijven, ingenieursbureaus, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en studenten.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels