Please enable JS
omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert het kader waarbinnen onze fysieke leefomgeving zich kan ontwikkelen en kan worden beschermd. De sturing wordt anders. Omdat de ruimte van afweging groter wordt, met name voor de gemeente. En daarmee het kader van beslissen. De mogelijkheden om te sturen moeten worden gekend. Die kennis is het zwaartepunt van ons kennisspoor naar 2024.

In de bewustwordingsfase hebben wij vooral uitgelegd wat er verandert en waarom dat verandert met de Omgevingswet. De nadruk lag op het geven van een overview en het uitleggen van het instrumentarium. In het verlengde daarvan ligt de verandering van attitude van de overheid. Voor gemeenten die nog behoefte aan bewustwording hebben, presenteren we deze fase nog steeds.

In de doorwerkingsfase richten wij op de vraag hoe de Omgevingswet kan worden gebruikt. Daarin krijgt de doorwerking naar bestuur en management aandacht maar ook die naar de verschillende sectoren van de gemeentelijke organisatie.

De doorwerkingsfase wordt gevolgd door de invoeringsfase.


Andere Artikels