Please enable JS
organisch ontwikkelen

Al jaar en dag ontstaan initiatieven bij burgers en bedrijven voor locatieontwikkeling van onderaf, zonder dat de overheid deze heeft geëntameerd. Dit geldt ook steeds meer voor grotere gebiedsontwikkeling. Als van nature (organisch) ontstaat steeds meer de wens om projecten te ontwikkelen en te realiseren vanuit een eigen maatschappelijke behoefte. Zowel gezien vanuit de ontwikkelaar die zich beweegt in een zekere macro-economische constellatie op enig moment, alswel gezien vanuit de eindgebruiker die iets wil in een zekere sociaal-maatschappelijke setting op enig moment. Deze trend zet steeds verder door. De wetgever speelt hierop in met de nieuwe Omgevingswet.

Een gezamenlijk initiatief van burgers moet in goede banen worden geleid door een projectmatige aanpak aan de basis.

 De overheid wordt in die situatie op de eerste plaats kaderstellend teneinde de waarden van de fysieke leefomgeving en de door de overheid gewenste ontwikkelingen in die omgeving zeker te stellen. Kaderstellend met veel ruimte latend voor initiatieven vanuit de maatschappij (burgers en bedrijven).

Wij vinden het belangrijk dat zowel de professionele initiatiefnemers als de kaderstellende tevens faciliterende overheid wordt ondersteund om de processen en procedures zo efficiënt en zo effectief mogelijk te kunnen laten verlopen. Door hen te adviseren, door voor hen producten te creëren en door hen op te leiden.


Andere Artikels