Please enable JS
plano logica

Planologie is in beweging. Het is te zien aan de alsmaar veranderende uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt. Of het nou gaat om migratie, milieu, bereikbaarheid, of leegstand; stedelijke gebieden dienen steeds veerkrachtiger te zijn.

Niet alleen de uitdagingen en kansen veranderen. Ook de instrumenten en handvatten voor burger en overheid zijn in beweging.

Er is sprake van een toenemende behoefte aan creatieve en organische oplossingen. Maatwerk voert tegenwoordig de boventoon.

De hedendaagse planoloog weet met dit alles om te gaan. Met een sterke visie, een uniek perspectief, en de mogelijkheid om alles op geheel eigen wijze over te brengen, worden gebieden naar een hoger niveau getild. Zij maken ruimte. 

Plano blog

Vanaf 1 maart 2019 zal op deze plaats van onze website de visie van onze planologen worden geëtaleerd. Die visie willen we delen met een ieder die betrokken is bij de ruimtelijke ordening van onze fysieke leefomgeving. In de vorm van een blog. En vooruit denkende over de leefomgeving onder de Omgevingswet. 

De thema's die we in ieder geval willen belichten zijn: energietransitie, aardgasloos bouwen, klimaat en economie (resilience), krimp in de regio en circulair bouwen. En de smart society of smart city in het algemeen, mede naar aanleiding van het Smart City Expo World Congress van november 2018 in Barcelona. 


Andere Artikels